ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ